Portfolio


ผลงานการติดตั้งที่ผ่านมา

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 200 kWp. โรงเรียนสุรวิทยาคาร – จังหวัดสุรินทร์

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 150 kWp. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ – จังหวัดชัยภูมิ

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 158 kWp. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ – จังหวัดอุบลราชธานี

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 122 kWp. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี – จังหวัดอุตรดิตถ์

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Water Pump 4.80 kWp. อบต.พลกรัง จังหวัดนครราชสีมา

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 200.26 kWp. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 97 kWp. โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 6.6 kWp. City link พระราม9 จังหวัดกรุงเทพ

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 200 kWp. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

View

งานติดตั้งพลังงาน Solar Roof

Solar Rooftop 200 kWp. โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

View

Quotation


ใบเสนอราคา

ข้อมูลผู้ติดต่อ (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)

สถานที่
แผนที่

คำนวนพื้นที่ได้

บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด (มหาชน)

95 หมู่5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

(662) 158-4576, (662) 158-4577

(662) 158-4578

ดูข้อมูล